Verkon säännöt
Home • Ohjeet ja vinkit • Verkon säännöt
 
Tervetuloa Oskuun!

Käyttäjäksi voidaan hyväksyä yksityishenkilö, yritys tai yhdistys Oppivien seutukuntien kunnista. Ulkopaikkakuntalaisten rekisteröintihakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Oppivat seutukunnat -projekti on vastuussa tiedonsiirtoverkkonsa ja tietojärjestelmiensä turvallisuudesta siten, että luvaton ja epäasiallinen käyttö estetään. Verkon ja sen palvelujen käyttö on mahdollista niille käyttäjille, joille luvallinen ja laillinen käyttöoikeus on myönnetty.

Vastuumme edellyttää, että käyttäjille tiedotetaan käyttäjän oikeuksista, odotetuista käyttäytymissäännöistä ja rangaistusmenettelyistä, jotka seuraavat sääntöjen rikkomisesta.
Verkon ylläpitäjällä on oikeus sääntöjen rikkomisen johdosta peruuttaa käyttäjäoikeus määräajaksi. Jos verkon sääntöjen rikkominen on rikoslain mukaan rangaistava teko, voidaan käyttäjäoikeus perua lopullisesti. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa yleisiltä viestialueilta ja henkilökohtaisista resumeista kaikki verkon sääntöjä rikkova materiaali ilman eri huomautusta.

Verkossa on käytössä ns. historiaominaisuus, joka yksittäisen käyttäjän kannalta tarkoittaa sitä, että julkisten viesti- ja ilmoitusalueiden viestien avaamisesta tallentuu käyttäjän nimi sekä avausajankohta viesti- ja ilmoitusalueen historiatiedostoon, joka näkyy verkon kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjä voi, niin halutessaan estää nimensä tallentumisen historiatiedostoon poistamalla ennen viestin avaamista "lukematon"-merkin (2682003_151239_0.png) kyseisen viestin edestä (näppäinkomennolla CTRL+ -).


Käyttäjän oikeudet:

Käyttäjäksi hyväksytyllä on oikeus käyttäjätunnukseen, ilmaiseen sähköpostiosoitteeseen ja hänellä on oikeus julkaista kotisivunsa Oppivien seutukuntien palvelimella. Sähköpostia ja kotisivuja varten seutukuntien asukkailla on levytilaa käytettävissään 25 Mt. Ulkopaikkakuntalaisilla ei kotisivun julkaisuoikeutta ole, levytilaa on 5 Mt.


1.Yleiset käytön säännöt:

1.1
Kansalaisverkossa esiinnytään omilla nimillä. Rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettava omat, todelliset henkilötiedot. Tiedot tarkistetaan väestörekisteristä.

1.2.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi jokaisen on huolehdittava siitä, että tunnukset eivät joudu  toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö kuitenkin käyttää samaa käyttäjätunnusta, on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa kaikesta kyseisellä tunnuksella tehdyistä toimista.                

1.3
Toisen henkilön omistamien tiedostojen ja/tai tietojen tuhoaminen, tutkiminen, kopiointi ja muuttaminen on kiellettyä ilman nimenomaista omistajan suostumusta.

1.4
Käyttäjälle myönnettyjen resurssirajojen kiertäminen tai muuttaminen ja näiden yrittäminenkin on kiellettyä.    

1.5
Haitan aiheuttaminen muille käyttäjille järjestelmän massamaisella kuormittamisella on kiellettyä.

1.6     
Mikä tahansa kielletty tarkoituksella tehty toimenpide, joka vaurioittaa tai rikkoo tietokonejärjestelmää, muuttaa sen normaalia suorituskykyä tai aiheuttaa virhetoimintaa, on rangaistava teko riippumatta siitä, missä järjestelmä sijaitsee tai kuinka kauan virheellinen toiminta jatkuu.          

1.7
Epäsiveellisen aineiston julkaiseminen verkossa on kielletty.   

2.Sähköpostin käytön yleiset säännöt:

Jokainen sähköpostina lähetetty viesti sisältää aina lähettäjän nimen. Käyttäjä on vastuussa jokaisesta omistamallaan tunnuksella lähetetystä viestistä. (Katso kohta 1.2)
                
2.1
Sähköpostiviestien väärentäminen tai sen yrittäminen on kiellettyä.
        
2.2
Yritys lukea, tuhota, kopioida tai muuttaa muiden käyttäjien henkilökohtaisia viestejä on kiellettyä.  
        
2.3
Häiritsevien, epäsiveellisten ja/tai muutoin uhkaavien viestien lähettäminen muille käyttäjille, tai viestialueille, on kiellettyä.
        
2.4
Roskaviestien, rahallista etua tavoittelevien viestien tai ketjukirjeviestien lähettäminen on kiellettyä.       

3. Verkon turvallisuus:

Verkon käyttäjällä voi olla oikeus muiden verkkojen tai niihin kytkettyjen tietokonejärjestelmien käyttöön. Sen vuoksi:

3.1
Järjestelmien ja/tai verkon käyttö siihen tarkoitukseen, että yritetään päästä luvattomasti käyttämään muita järjestelmiä, on kiellettyä.
        
3.2
Järjestelmien ja/tai verkon käyttö siihen tarkoitukseen, että kiertämällä paikallisten ja/tai etäjärjestelmien fyysisiä rajoitteita yritetään kytkeytyä muihin järjestelmiin, on kiellettyä.    

3.3
Käyttäjien ja järjestelmien salasanojen purkaminen on kiellettyä.       

3.4
Järjestelmätiedostojen kopiointi on kiellettyä.         

3.5
Tekijänoikeudellisen aineiston kopiointi ilman nimenomaista kirjallista omistajan lupaa tai voimassaolevaa lisenssiä, on kiellettyä.    
       
3.6
Tarkoituksellinen yritys kaataa verkko tai ohjelmia on voimassaolevien lakien mukaan rangaistava teko.  

3.7
Yritys varmistaa itselleen normaalia korkeammat käyttöoikeudet verkkoihin on voimassaolevien lakien mukaan rangaistava teko.    

3.8
Tahallinen tietokonevirusten tai muiden tuhoa järjestelmille aiheuttavien ohjelmien levittäminen organisaation verkkoon tai muihin verkkoihin on rangaistuksen uhalla kiellettyä.